Trang web gửi mail hàng loạt

Cách gửi Email hàng loạt mà không bị vào SPAM? HiQua cung cấp dịch vụ web gửi mail hàng loạt, dễ sử dụng, thư 100% vào hộp thư đến (inbox)

Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn trang web gửi mail hàng loạt  do đội ngũ kĩ thuật Công Ty HiQua phát triển

Như các bạn đã biết chúng ta có rất nhiều phần mềm gửi mail hàng loạt hoặc các trang web giúp các bạn gửi mail hàng loạt. Nhưng trên thực tế nó có thể gửi hết hay không, nó có vào hộp thư đến hay không và hầu hết thì chúng vào hộp thư Spam do với số lượng gửi nhiều

HiQua cung cấp cho các bạn dịch vụ Trang web gửi mail hàng loạt đặc biệt hoàn toàn miễn phí và sử dụng dễ dàng

>> Xem thêm: Lọc loại bỏ danh sách mail bị trùng lặp

 

Theme Settings