Thông Báo Hệ Thống Tên Miền HiQua Media Quản Lý

Thông báo về việc HiQua Media quản lý hệ thống tên miền cung cấp thông tin sản phẩm, dịch vụ của HiQua Media nhằm tránh sự hiểu nhằm và thông tin sai sự thật về từ các website giả mạo

Do nhu cầu phát triển và SEO website, HiQua Media đã có nhiều tên miền hoạt động và cung cấp thông tin về dịch vụ và sản phẩm của HiQua Media. Các tên miền website dưới đây là nhưng trang web chính thức được quản lý và phát triển từ HiQua Media.
[*] TÊN MIỀN WEBSITE CHÍNH:
+ Địa chỉ website: www.hiquamedia.com
+ Quản lý: Đội ngũ nhân viên thiết kế và công nghệ thông tin thuộc phòng ban của Công ty
[*] CÁC TÊN MIỀN WEBSITE PHỤ:
1. Tên miền: congtyquangcaohiqua.com
+ Nội dung: Cung cấp thông tin dịch vụ in ấn và các dịch vụ liên quan, dịch vụ cung cấp bởi công ty.
+ Quản lý và điều hành: Tắc Qui – Phòng Design & IT
2. Tên miền: tochucsukiencantho.top
+ Nội dung: Là tên miền con, được trỏ cùng host với tên miền www.hiquamedia.com
+ Quản lý: Đội ngũ nhân viên thiết kế và công nghệ thông tin thuộc phòng ban của Công ty
Danh sách đang được cập nhật và phát triển

Nguồn : Hệ thống tên miền HiQua Media