thanh toán và hình thức thanh toán

Thông tin về hình thức và phương thức thanh toán dành cho khách hàng. Nhằm tiết kiệm thời gian chi phí thanh toán của quý khách hàng, nếu quý khách thanh toán bằng hình thức hay phương thức nào hãy thông báo cho chúng tôi để được hướng dẫn tài khoản thanh toán tiện lợi nhất

[1] TÀI KHOẢN CÔNG TY:
+ Tên tài khoản: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN HIQUA
+ Số tài khoản: 0111000272662
+ Mở tại ngân hàng: VIETCOMBANK – NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – VIETCOMBANK (Chi nhánh Cần Thơ)

[2] TÀI  KHOẢN CÁ NHÂN:
+ TÊN TÀI KHOẢN: ĐINH HỮU TẮC QUI
+ SỐ TÀI KHOẢN: 0111000208563
+ NGÂN HÀNG: VIETCOMBANK – NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CP VIETCOMBANK

[3] CÁC HÌNH THỨC THANH TOÁN KHÁC:
+ DONG A BANK tài khoản cá nhân

VÀ QUÝ KHÁCH ĐỪNG QUÊN THÔNG BÁO CHO CHÚNG TÔI BIẾT VỀ HÌNH THỨC VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN HIỆN TẠI CỦA QUÝ KHÁCH ĐỂ ĐƯỢC HƯỚNG DẪN THANH TOÁN TIỆN NHẤT CHO QUÝ KHÁCH NHẰM TIẾT KIỆM THỜI GIAN VÀ CHI PHÍ THANH TOÁN. CÁM ƠN QUÝ KHÁCH HÀNG ĐÃ ĐỒNG HÀNH CÙNG HIQUA MEDIA.

Theme Settings